31/03/2023 23:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề

Tác giả: Chim Trắng - Hồ Văn Ba

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 01/08/2009 11:36

 

Biển từ kiệt sóng trong ta
Xanh xanh ấy cứ lơ là như không
Em từ có có không không
Ta rong một cánh buồm không bến chờ.
Nguồn: Thơ Chim Trắng, NXB Trẻ, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chim Trắng » Không đề