09/02/2023 20:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuần Chân độ
純真渡

Tác giả: Dương Bang Bản - 陽邦本

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2020 21:44

 

Nguyên tác

譜言陳末鄧平章,
與父常過冒雪霜。
生作男兒除北賊,
死留英氣鎮南疆。
鈡溪聚義人碑在,
鴻嶺招兵石記詳。
今度此江聞故事,
請將心事對純鄉。

Phiên âm

Phả ngôn Trần mạt Đặng bình chương,
Dữ phụ thường qua mạo tuyết sương.
Sinh tác nam nhi trừ Bắc tặc,
Tử lưu anh khí trấn Nam cương.
Chung khê tụ nghĩa nhân bi tại,
Hồng lĩnh chiêu binh thạch ký tường.
Kim độ thử giang văn cố sự,
Thỉnh tương tâm sự đối Thuần hương.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Cuối Trần phả chép Đặng bình chương,
Đây chốn cùng cha gội tuyết sương.
Giết giặc xông pha trai quyết tỏ,
Thác rồi anh khí trấn Nam cương.
Khe Chuông tụ nghĩa lòng dân nhớ,
Hồng Lĩnh chiêu binh bia mãi tường.
Tôi vượt sông này nghe việc cũ,
Tỏ bầy yêu kính đất Thuần Hương.
Tại bến đò Thuần Chân xưa có đền thờ cha con tướng Đặng Tất và Đặng Dung, vốn quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Nay thờ hai ông còn hai đền thờ chính là ở quê và ở thôn Ngọc Chấn, xã Yên Tự, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Nguồn: Lê Tung, Hoàng Giang Phú (nghiên cứu - sưu tầm - biên soạn), NXB Thế giới, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bang Bản » Thuần Chân độ