25/11/2020 00:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư gia ngạo - Ký mộng
漁家傲-記夢

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 22:44

 

Nguyên tác

天接雲濤連曉霧,
星河欲轉千帆舞。
仿佛夢魂歸帝所。
聞天語,
慇勤問我歸何處?

我報路長嗟日暮,
學詩謾有驚人句。
九萬里風鵬正舉。
風休住,
蓬舟吹取三山去!

Phiên âm

Thiên tiếp vân đào liên hiểu vụ,
Tinh hà dục chuyển thiên phàm vũ.
Phảng phật mộng hồn quy đế sở.
Văn thiên ngữ,
Ân cần vấn ngã quy hà xứ?

Ngã báo lộ trường ta nhật mộ,
Học thi mạn hữu kinh nhân cú.
Cửu vạn lý phong bằng chính cử.
Phong hưu trú,
Bồng chu xuy thủ tam sơn khứ!

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Mây khói trời mai làn sóng toả,
Dòng Ngân xe nhích ngàn buồm múa.
Mộng hồn phảng phất về thiên phủ.
Nghe trời nhủ,
Chẳng hay người định về đâu đó?

Ta thưa: ngày chiều đường xa lỡ,
Thơ có câu hay khiến người sợ.
Chín vạn dặm cánh bằng gặp gió.
Gió lên nữa,
Đi tới non tiên thuyền nhẹ chở.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Ngư gia ngạo - Ký mộng