23/05/2024 19:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quân trung tác
軍中作

Tác giả: Trần Nguyên Đán - 陳元旦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:34

 

Nguyên tác

平生不願執金吾,
談笑油幢豈遠圖。
悅目風光何處有,
欺天心術一生無。
三春啼血鵑聲斷,
萬里歸心桂影孤。
坐待師徒歌奏凱,
南窗枕玉伴青奴。

Phiên âm

Bình sinh bất nguyện chấp kim ngô,
Đàm tiếu du chàng khởi viễn đồ.
Duyệt mục phong quang hà xứ hữu?
Khi thiên tâm thuật nhất sinh vô.
Tam xuân đề huyết quyên thanh đoạn,
Vạn lý quy tâm quế ảnh cô.
Toạ đãi sư đồ ca tấu khải,
Nam song chẩm ngọc bạn thanh nô.

Dịch nghĩa

Bình sinh chẳng ham gì chức chấp kim ngô,
Cười nói trong tấm màn quang dầu, đâu có phải là kế lo xa.
Chỗ nào còn cảnh phong quang thích mắt,
Đời ta không có lòng dối trời,
Ba xuân rỏ máu tiếng quyên đã dứt,
Muôn dặm lòng về, bóng trăng lẻ loi.
Ngồi chờ quân lính hát khúc khải hoàn,
Dưới cửa sổ phía nam, đặt chiếc gối ngọc làm bạn cùng chiếu trúc.

Bản dịch của Hoàng Khuê

Quan sang ta có muốn đâu mà,
Cười nói sau màn há tính xa.
Thích mắt đâu còn vui cảnh đẹp,
Thực lòng chẳng giám dối trời già.
Ba xuân máu rỏ quyên đòi đoạn,
Muôn dặm lòng về nguyệt lửng lơ.
Đợi khúc khải hoàn vang tiếng hát,
Chiếu tre gối ngọc bạn trong nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nguyên Đán » Quân trung tác