30/11/2021 10:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dại khôn

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2020 10:56

 

Trời đất đâu mà mãi rứa ru?
Xin tha nhau với chớ trêu nhau.
Bể đào xông xổ dầu tăm cá,
Mặt nước mông mênh mặc sức bèo.
Đã gớm hôi tay chù chẳng bắt,
Mấy trò liếm mặt chó không trêu.
Quản bao miệng thế lời khôn dại,
Dại trước khôn thời để lại sau.
Bài thơ do Lê Viết Lượng sao lục, đăng trên Nam Phong tạp chí số 91, không có tựa đề. Tựa đề ở đây tạm đặt.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 91, tháng 1-1925

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Dại khôn