12/04/2021 10:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (II)
夜上受降城聞笛

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/04/2007 20:52

 

Nguyên tác

入夜思歸切,
笛聲清更哀。
愁人不願聽,
自到枕前來。
風起塞雲斷,
夜深關月開。
平明獨惆悵,
落盡一庭梅。

Phiên âm

Nhập dạ tư hương thiết,
Địch thanh thanh cánh ai.
Sầu nhân bất nguyện thính,
Tự đáo chẩm tiền lai.
Phong khởi tái vân đoạn,
Dạ thâm quan nguyệt khai.
Bình minh độc trù trướng,
Lạc tận nhất đình mai.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Khi đêm về nhớ quê da diết
Tiếng sáo trong lẫn với u sầu
Người đã buồn, còn đâu tha thiết
Tiếng sáo kia đến mãi không thôi
Mây đứt đoạn gió gào biên ải
Trăng quan san sáng rãi đêm sâu
Bình minh đến lòng càng tê tái
Một vườn mai đã rụng hết màu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (II)