22/10/2021 07:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du hồ kỳ 2

Tác giả: Nguyễn Mộng Tuân - 阮夢荀

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2010 08:05

 

Phiên âm

Ngự lâu nhai xứ diệu nan danh
Phổ bác uyên tuyền sướng đạo tình
Phong thụ mạt hà thiên nhất sắc
Lô hoa hoà tuyết nguyệt tam canh
Băng hồ triệt để vô tiêm trĩ
Đan quế phi hương bất tận thanh
Mông phúc kinh sư dư sự nhĩ
Nguyện tương ân trạch bái thương sinh

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Lâu đài cung điện cảnh như tranh
Man mác lâng lâng thoả tính tình
Pha ráng ngọn bàng trời một sắc
Hoa lau lẫn tuyết nguyệt ba canh
Ánh hồ trong suốt sâu ba lớp
Vị quế hương bay khắp thị thành
Ơn đội phúc về nơi đế khuyết
Những mong ơn huệ thấu dân lành
Nguồn: 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Mộng Tuân » Du hồ kỳ 2