01/12/2022 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến Hồ thị ngự thư đường
宴胡侍禦書堂

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2015 11:04

 

Nguyên tác

江湖春欲暮,
牆宇日猶微。
暗暗書籍滿,
輕輕花絮飛。
翰林名有素,
墨客興無違。
今夜文星動,
吾儕醉不歸。

Phiên âm

Giang hồ xuân dục mộ,
Tường vũ nhật do vi.
Ám ám thư tịch mãn,
Khinh khinh hoa nhứ phi.
Hàn lâm danh hữu tố,
Mặc khách hứng vô vi.
Kim dạ Văn tinh[1] động,
Ngô sài tuý bất quy.

Dịch nghĩa

Trên sông, hồ mùa xuân như vào lúc cuối,
Trong nhà ngày vẫn vắng vẻ.
Mờ mờ sách vở chất đầy,
Nhè nhẹ cánh hoa bay.
Danh của chức hàn lâm thật là đẹp,
Cái hứng thú của khách làm văn không bị cản trở.
Đêm nay có sao văn chiếu,
Bọn ta say không trở về nhà.

Bản dịch của Phạm Doanh

Sông hồ xuân gần hết,
Nhà cửa ngày vắng hoe.
Cánh hoa bay nhè nhẹ,
Sách vở bỏ bề bề.
Hàn lâm danh rạng vẻ,
Mặc khách hứng chẳng nề.
Đêm nay sao văn chiếu,
Bọn ta say không về.
(Năm 768)

Lời tự: “Lý thượng thư Chi Phương, Trịnh bí giám Thẩm đồng tập, quy tự vận” 李尚書之芳、鄭秘監審同集歸字韻 (Thượng thư Lý Chi Phương, bí thư giám Trịnh Thẩm cùng dự, lấy vần quy).

[1] Sao chủ về văn tài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Yến Hồ thị ngự thư đường