28/09/2022 08:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Tuyên Hoá Đào tri phủ kỳ 2
寄宣化陶知府其二

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 02:53

 

Nguyên tác

相逢京路手纔分,
幾度梅花入夢頻。
落日春天多好意,
高山流水向誰論。
溪頭踏破霜雙跡,
蓮戶敲殘月一痕。
周給從來君子事,
此情可與達人言。

Phiên âm

Tương phùng kinh lộ thủ tài phân,
Kỷ độ mai hoa nhập mộng tần.
Lạc nhật xuân thiên đa hảo ý,
Cao sơn lưu thuỷ hướng thuỳ luân,
Khê đầu đạp phá sương song tích,
Liên hộ xao tàn nguyệt nhất ngân.
Chu cấp tòng lai quân tử sự,
Thử tình khả dữ đạt nhân ngôn.

Dịch nghĩa

Gặp nhau ở kinh đô vừa mới chia tay,
Mấy lần hoa mai từng vào giất mộng.
Mặt trời lặn, tiết xuân, có nhiều ý tốt,
Núi cao, nước chảy, biết bàn cùng ai?
Đầu khe, đôi dấu chân dằm nát làn sương,
Gương sen như cánh tay gõ tan vành nguyệt.
Xưa nay giúp đỡ kẻ thiếu là việc của người quân tử,
Tình này chỉ có thể nói với đạt nhân.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp nhau kinh khuyết mới chia tay,
Giấc mộng mấy lần thường thấy mai.
Trời lặn tiết xuân nhiều ý tốt,
Núi cao nước chảy luận cùng ai?
Đầu khe làn sương chân dằm nát,
Vành nguyệt tay sen gõ vỡ ngay.
Giúp đỡ người nghèo việc quân tử,
Tình này chỉ nói với đạt nhân.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Ký Tuyên Hoá Đào tri phủ kỳ 2