24/03/2023 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ khởi

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2018 08:17

 

Phiên âm

Khởi thị dạ hà kỳ,
Hoành song nguyệt bán quy.
Mang khiêu miên hậu chúc,
Khoái tả mộng trung thi.
Huyệt thử hành thâu mễ,
Xuân tàm túc bão ti.
Ám cơ tàng thiện ác,
Bất đãi đán thời tri.

Dịch nghĩa

Dậy xem đêm ra làm sao,
Ngang song trăng nửa vành.
Vội khêu đuốc sau giấc ngủ,
Viết nhanh bài thơ trong mộng.
Chuột hang đi ăn trộm gạo,
Tằm xuân ngủ ôm tơ.
Cơ trời đã ngầm chứa thiện ác,
Không phải đợi đến sáng mới biết.

Bản dịch của Hoài Anh

Dậy xem đêm nó thế nào,
Ngang song đã thấy trăng treo nửa vành.
Vội khêu đuốc lúc tàn canh,
Thơ trong mộng vội ghi nhanh mấy hàng.
Trộm gạo kìa chú chuột hang,
Tằm xuân ôm tơ mịn màng ngủ say.
Cơ trời thiện ác chứa bày,
Cần gì đợi sáng mới hay sự tình.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Dạ khởi