16/06/2021 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỡi người mặc áo vàng vàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2017 23:58

 

Hỡi người mặc áo vàng vàng,
Có về cửa Hội, cửa Trang thì về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỡi người mặc áo vàng vàng