25/05/2024 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình em

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 29/06/2019 00:20

 

Tình em lá gió đầu cành
Lẳng lơ một chút biếc xanh với đời

Tình em là giọt sương rơi
Thấm qua phiến đá nối lời rong rêu

Tình em là áng mây chiều
Phiêu du giữa cõi mộng nhiều xót xa

Tình em là bướm, là hoa
Nồng nàn hương sắc, đậm đà ý thơ

Tình em biển đợi, non chờ
Dẫu phai mái tóc còn tơ tưởng người

Tình em rơi nhẹ...trong tôi
Mà như rớt rụng trái đời chín thơm...!
2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Tình em