24/07/2024 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 09:18

 

Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi,
Không thể loan xa phượng, anh thác để em ngồi chịu tang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi