01/12/2022 08:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phi Tiên các
飛仙閣

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/01/2010 02:10

 

Nguyên tác

土門山行窄,
微徑緣秋毫。
棧雲闌干峻,
梯石結構牢。
萬壑欹疏林,
積陰帶奔濤。
寒日外澹泊,
長風中怒號。
歇鞍在地底,
始覺所歷高。
往來雜坐臥,
人馬同疲勞。
浮生有定分,
飢飽豈可逃。
嘆息謂妻子,
我何隨汝曹。

Phiên âm

Thổ Môn[1] sơn hành trách,
Vi kính duyên thu hào.
Sạn vân lan can tuấn,
Thê thạch kết cấu lao.
Vạn hác y sơ lâm,
Tích âm đới bôn đào.
Hàn nhật ngoại đạm bạc,
Trường phong trung nộ hào.
Yết yên tại địa để,
Thuỷ giác sở lịch cao.
Vãng lai tạp toạ ngoạ,
Nhân mã đồng bì lao.
Phù sinh hữu định phận,
Cơ bão khởi khả đào.
Thán tức vị thê tử,
Ngã hà tuỳ nhữ tào.

Dịch nghĩa

Đường núi vùng Thổ Môn rất chật,
Lối đi nhỏ dăng mắc như tơ mùa thu.
Cầu khỉ tay vịn cao tít,
Thang đá mệt lắm mới leo nổi.
Ngàn khe nơi rừng thưa,
Hơi nước chứa chất nơi đầu ngọn sóng.
Mặt trời lạnh mờ nhạt bên ngoài,
Gió lớn gào thét bên trong.
Ngựa nghỉ nơi đáy đất,
Lúc này mới rõ là mình đã leo cao đến thế!
Qua lại hết nằm lại ngồi,
Cả người lẫn ngựa đều mệt.
Cuộc sống trôi nổi này đều có số,
Đói no liệu có tránh được không?
Than phiền nói cùng vợ, con:
Sao ta lại phải theo bọn bay!

Bản dịch của Nhượng Tống

Ải qua đường núi hẹp không
Lối đi nhỏ tựa chiếc lông ngang trời
Cầu mây, tay vịn chơi vơi
Thang mây, bậc đá xếp coi vững bền
Rừng thưa muôn suối chảy bên
Sóng xô dồn dập hơi lên mịt mù
Trong thì dông tố gào to
Ngoài thì ánh nắng chiều thu lờ mờ
Nghỉ yên chân núi bấy giờ
Trông lên mới biết lối vừa đi cao
Người người ngựa ngựa mệt nhao
Nằm ngồi lẫn lộn nhìn vào chán chưa
Long đong trong kiếp sống thừa
Đói no là số bây giờ kêu ai
Ngắm con ngắm vợ thở dài
"Cớ sao ta cứ theo hoài chúng bay?"
(Năm 759)

Gác Phi Tiên thuộc Hưng Châu, nay là Lược Dương, Thiểm Tây.

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Ở Phú Bình, Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phi Tiên các