15/04/2024 15:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trì thượng lộ phân phú, đắc minh tự
池上鷺分賦得明字

Tác giả: Huệ Sùng thiền sư - 惠崇禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/09/2018 14:50

 

Nguyên tác

雨絕方塘溢,
遲徊不復驚。
曝翎沙日暖,
引步島風清。
照水千尋迥,
栖湮一點明。
主人池上鳳,
見爾憶蓬瀛。

Phiên âm

Vũ tuyệt phương đường dật,
Trì hồi bất phục kinh.
Bộc linh sa nhật noãn,
Dẫn bộ đảo phong thanh.
Chiếu thuỷ thiên tầm[1] quýnh,
Thê yên nhất điểm minh.
Chủ nhân trì thượng phượng,
Kiến nhĩ ức Bồng Doanh[2].

Dịch nghĩa

Mưa xong ngập ao vuông
Đi đi lại lại không biết sợ
Phơi lông trên cát nắng ấm
Dạo trên đảo gió thoáng mát
Bóng in nước cách nghìn tầm
Đậu trên lùm cây một điểm sáng
Là chim phượng làm chủ ao
Thấy người nhớ Bồng Đảo Doanh Châu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mưa dứt ao vuông ngập
Quẩn quanh chẳng biết kinh
Lông phơi cát nóng ấm
Bước dạo gió trong lành
Một chấm sáng sà khói
Nghìn tầm sâu chiếu xanh
Trên ao phượng đứng chủ
Thấy ấy nhớ Bồng Doanh
Bài này tuyển từ Tống thi kỷ sự quyển 91. Theo ghi chép của Thương sơn dã lục, Khấu Chuẩn 寇準 thường mời Huệ Sùng đến sân vườn làm thơ, rút thăm chia đề, Khấu Chuẩn rút được Trì thượng liễu vần thanh, Huệ Sùng rút được Trì thượng lộ vần minh. Sau khi Sùng được đề, im lặng đi quanh ao, lòng chìm vào cõi mênh mang, từ gần trưa mãi đến chập tối mới xong, Khấu Chuẩn đọc xong bèn bỏ bút và khen phục.

[1] Tầm là đơn vị đo độ dài ngày xưa, tám thước là một tầm. Hai chân cò nhỏ dài, bóng soi trên nước dong dỏng cao nên dùng “nghìn tầm sâu” để hình dung vẻ cao ngạo.
[2] Hai nơi cảnh tiên ngoài biển đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huệ Sùng thiền sư » Trì thượng lộ phân phú, đắc minh tự