22/10/2021 21:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Hạnh phúc đã hôn tôi”
“Das Glück, das gestern mich geküßt”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi Vanachi vào 10/03/2007 16:58

 

Nguyên tác

Das Glück, das gestern mich geküßt,
Ist heute schon zerronnen.
Denn treue Liebe hab ich nie
Auf lange Zeit gewonnen.

Die Neugier hat wohl naches Weib
In meinen Arm gezogen;
Hat sie mir mal ins Herz geschaut,
Ist sie davon geflogen.

Die Eine lachte eh sie ging,
Die Andre tät erblassen;
Doch Kitty weinte bitterlich
Bevor sie mich verlassen.

Bản dịch của Quang Chiến

Hạnh phúc đã hôn tôi
Hôm qua, nay biến mất,
Tình thuỷ chung chân thật,
Không có được cho đời.

Đôi cô, vì tò mò,
Sa vào tay tình ái;
Nhưng nhìn thấy tim tôi,
Vội vàng ù té chạy.

Cô cười khẩy, bỏ đi,
Cô thì mặt tái nhợt;
Chỉ có mình Ki-ti
Khi đi khóc sướt mướt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Hạnh phúc đã hôn tôi”