06/12/2021 08:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đọc tập thơ Cao Bá Quát bài 1

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Phụng Hà vào 10/03/2011 11:40

 

Ừ, thế non sông mới thấy tài!
Tài cao há lẽ mẹp như ai?
Xung lên, trời muốn hai tay đấm,
Hứng tới, vời[1] toan một cẳng bơi.
Mây gió xoay tròn đầu ngọn bút,
Càn khôn chết lỏng nửa tròng ngươi.
Khí thiêng đất nước còn nguyên đó,
Chín suối ai ơi đứng dậy cười.
(1933)


Nguồn: Thơ văn Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Đồng Nai, TP HCM, 2008
[1] Biển khơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Đọc tập thơ Cao Bá Quát bài 1