18/09/2020 21:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chênh chao

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 06/05/2011 00:50

 

Em về đêm chênh chao trăng
Mơn trớn gió chao chênh vườn chuối
Men rượu say chênh chao cùng tuổi
Ai dỗi với cái nguýt dài sương mi mắt chao chênh...
Ơi cơn gió đi nghiêng
Cửa sổ để ngỏ
Chao chênh chàng Chí ngật ngưỡng vào nhà
Không phải là vườn chuối,
cũng xa rồi lò gạch
Ta ăn vạ mình chênh chao tuổi
chiều rơi...
1-5-2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Chênh chao