15/06/2024 20:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (II)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 03/08/2021 06:06

 

Trăm năm đi mãi không gặp mộng,
dừng bến sông nào cũng nổi nênh.
Một đời khao khát tìm cách sống,
gõ cửa nhà ai cũng lặng thinh!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Vô đề (II)