22/01/2022 14:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề bích hoạ mã ca
題壁畫馬歌

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2014 11:42

 

Nguyên tác

韋侯別我有所適,
知我憐渠畫無敵。
戲拈禿筆掃驊騮,
欻見騏驎出東壁。
一匹齕草一匹嘶,
坐看千里當霜蹄。
時危安得真致此,
與人同生亦同死。

Phiên âm

Vi hầu biệt ngã hữu sở thích,
Tri ngã liên cừ hoạ vô địch.
Hí niêm ngốc bút tảo hoa lưu[1],
Hốt kiến kỳ lân[2] xuất đông bích.
Nhất thất hột thảo nhất thất tê,
Toạ khán thiên lý đương sương đề.
Thì nguy an đắc chân trí thử,
Dữ nhân đồng sinh diệc đồng tử.

Dịch nghĩa

Ông Vi đặc biệt biết ta có ý thích các tranh ngựa,
Và cũng hiểu rằng ta mến tài vẽ hơn người của ông.
Ông cầm cây cọ cùn quét quét mà ra các con ngựa quý,
Trên bức vách phía đông bỗng hiện ra những con ngựa đẹp như kỳ lân.
Có con đang gặm cỏ, có con ngẩng cổ hí,
Ngồi coi những bộ vó ngàn dặm của đàn ngựa thấy vui mắt.
Lúc nguy cấp làm sao mà kiếm ra được những ngựa quý đó,
Chúng thường sống chết với chủ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Họ Vi tặng thứ tôi ưa thích
Vì mến tài vô địch của ông
Bút cùn quét bỡn hoa lưu
Vách đông loáng cái kỳ lân xong rồi
Một con hý, một con xơi cỏ
Vó ngựa bon đây đó đẫm sương
Nguy nan mà được một con
Nó cùng sống chết trên đường với ta
Tựa có bản chép là Đề bích thượng Vi Yển hoạ mã ca 題壁上韋偃畫馬歌. Bài này làm năm 764 trong thời gian ông và gia quyến trú ngụ trong thảo đường ngoài Thành Đô. Vi Yển người Trường An giỏi vẽ ngựa, có ghé thăm, khi về vẽ tặng ông bức tranh hai con ngựa trên vách nhà cỏ.

[1, 2] Hoa lưu và kỳ lân là tên hai giống ngựa quý, ngày đi ngàn dặm không mệt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đề bích hoạ mã ca