25/10/2021 19:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làm tài trai ăn chơi cho đủ mùi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 13:48

 

Làm tài trai ăn chơi cho đủ mùi,
Khi uống thuốc phiện, khi vui chè tàu.
Suốt năm canh năm vợ ngồi hầu,
Vợ cả têm thuốc, têm trầu vợ hai.
Vợ thứ ba trải chiếu chia bài,
Vợ thứ tư coi sóc nhà ngoài nhà trong.
Vợ thứ năm sửa chốn loan phòng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Làm tài trai ăn chơi cho đủ mùi