02/12/2021 03:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử - Tây Thi
詠史-西施

Tác giả: Hà Ngô Sô - 何吾騶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2019 17:38

 

Nguyên tác

若耶溪畔好蓮花,
最似西施出浣紗。
一入吳宮歎殊絕,
當年同伴始生嗟。

Phiên âm

Nhược Da khê bạn hảo liên hoa,
Tối tự Tây Thi xuất hoán sa.
Nhất nhập Ngô cung thán thù tuyệt,
Đương niên đồng bạn thuỷ sanh ta.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoa sen hồng suối Nhược Da,
Tây Thi giặt lụa mặn mà dung nhan.
Cung Ngô đoạn tuyệt diễm trang,
Chỉ vài bạn gái than van ít nhiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Ngô Sô » Vịnh sử - Tây Thi