27/05/2024 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dòng máu đỏ chảy khắp cơ thể
온 몸을 감도는 붉은 핏줄

Tác giả: Kim Young-rang - 김영랑

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2011 18:31

 

Nguyên tác

온몸을 감도는 붉은 핏줄이
꼭 감긴 눈 속에 뭉치어 있네
날랜 소리 한마디 날랜 칼 하나
그 핏줄 딱 끊어버릴수 없나

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Dòng máu đỏ chảy khắp cơ thể
Đọng vào trong đôi mắt nhắm nghiền
Con dao sắc hay một lời sắc nhọn
Không làm ngừng dòng máu đó trong ta

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Young-rang » Dòng máu đỏ chảy khắp cơ thể