23/06/2024 04:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cán khê sa
浣溪沙

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 26/05/2020 15:08

 

Nguyên tác

誰折桃枝插玉瓶,
可教蜂蝶作爭聲,
蕭條紅臉孰知情。

零落泥塵香似故,
丹心壹點鏡臺明,
年年此日約催生。

Phiên âm

Thuỳ chiết đào chi sáp ngọc bình;
Khả giao phong điệp tác tranh thanh,
Tiêu điều hồng kiểm thục tri tình.

Linh lạc nê trần hương tự cố,
Đan tâm nhất điểm kính đài minh,
Niên niên thử nhật ước Thôi sinh!

Bản dịch của Châu Hải Đường

Bình ngọc đào tơ ai cắm chơi,
Để cho ong bướm rộn đua lời,
Má hồng ai biết phải tơi bời.

Rơi rụng bụi trần hương vẫn ngát,
Lòng son trong sáng tựa gương soi,
Năm năm ngày ấy hẹn chàng Thôi.
Câu cuối ý nhắc đến câu “Đào hoa y cựu tiếu đông phong” của Thôi Hộ đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Cán khê sa