26/09/2022 14:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XXV
XXV

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 12/06/2022 06:15

 

Nguyên tác

Кокетка судит хладнокровно,
Татьяна любит не шутя
И предается безусловно
Любви, как милое дитя.
Не говорит она: отложим —
Любви мы цену тем умножим,
Вернее в сети заведем;
Сперва тщеславие кольнем
Надеждой, там недоуменьем
Измучим сердце, а потом
Ревнивым оживим огнем;
А то, скучая наслажденьем,
Невольник хитрый из оков
Всечасно вырваться готов.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Người giả bộ tỏ ra máu lạnh quá
Chứ Tachiana đã yêu là hết lòng hết dạ
Và tất nhiên nàng dồn cả con tim
Cho tình yêu như đứa trẻ chỉ biết tin
Nàng không nói: cứ thư thư, xem sao đã -
Vì làm thế ta đẩy tình yêu càng cao giá
Nói đúng ra, đưa bạn tình vào lưới đã giăng;
Trước hết ta kích vào thói háo danh,
Lúc hy vọng, phân vân, nghe nghóng đã
Ta đầy đoạ con tim, rồi sau đó
Cho bạn tình sống lại bằng lửa cháy ghen tuông
Không họ buồn khi được hưởng sướng vui luôn
Tù nhân láu cá trong nhà lao đặc biệt
Luôn tư thế đêm ngày vượt ngục ngay gặp dịp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » XXV