27/11/2021 19:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư gia khách
思嘉歌

Tác giả: Ngô Văn Anh - 吳文英

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2005 03:14

 

Nguyên tác

迷蝶無蹤曉夢沈,
寒香深閉小庭心。
欲知湖上春多少,
但看樓前柳淺深。
愁自遣,
酒孤斟,
一簾芳草燕同吟。
杏花宜帶斜陽看,
幾陣東風晚又陰。

Phiên âm

Mê điệp vô tông hiểu mộng trầm,
Hàn hương thâm bế tiểu đình tâm.
Dục tri hồ thượng xuân đa thiểu,
Đãn khán lâu tiền liễu thiển thâm.
Sầu tự khiển,
Tửu cô châm,
Nhất liêm phương thảo yến đồng ngâm.
Hạnh hoa nghi đới tà dương khán,
Kỷ trận đông phong vãn hựu âm.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hồn bướm đê mê sớm mộng trầm
Thoảng hương viện khép sâu thăm thẳm
Muốn hay hồ đọng xuân nhiều ít
Chỉ ngắm lầu bên liễu lạt đằm
Sầu tự khiển
Rượu rót ngầm
Một rèm phương cảnh yếu cùng ngâm
Hạnh hoa ưa lúc tà dương ngắm
Mấy trận đông phong chiều lại râm
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Văn Anh » Tư gia khách