03/12/2021 15:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cần Giờ phong cảnh
芹蒢風景

Tác giả: Nguyễn Trường Tộ - 阮長祚

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2016 23:20

 

Nguyên tác

人家牢落雜西廛,
一望平林鎮曉煙。
山起三峰迴海岸,
燈高一柱引洋船。
關河奠定仍依舊,
景色蒼茫已不前。
如此江山誰是主,
要將情事問之天。

Phiên âm

Nhân gia lao lạc tạp tây triền,
Nhất vọng bình lâm trấn hiểu yên.
Sơn khởi tam phong hồi hải ngạn,
Đăng cao nhất trụ dẫn dương thuyền.
Quan hà điện định nhưng y cựu,
Cảnh sắc thương mang dĩ bất tiền.
Như thử giang sơn thuỳ thị chủ,
Yếu tương tình sự vấn chi thiên.

Bản dịch của Nam Long

Có người lưu lạc đến miền Tây,
Bát ngát rừng ngăn khói sớm mai.
Vây bọc bãi bờ, ba núi nổi,
Đưa đường tàu Pháp, một đèn xây.
Nước non sừng sững giờ như cũ,
Cảnh sắc mênh mang xưa khác nay.
Thế ấy giang sơn, ai chúa tể,
Trông trời mà tỏ nỗi niềm này.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 102, tháng 2-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trường Tộ » Cần Giờ phong cảnh