09/12/2022 20:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Kỳ thôn tầm trí thảo đường địa, dạ túc Tán công thổ thất kỳ 1
西枝村尋置草堂地,夜宿贊公土室其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 15:15

 

Nguyên tác

出郭眄細岑,
披榛得微路。
溪行一流水,
曲折方屢渡。
贊公湯休徒,
好靜心跡素。
昨枉霞上作,
盛論岩中趣。
怡然共攜手,
恣意同遠步。
捫蘿澀先登,
陟巘眩反顧。
要求陽岡暖,
苦陟陰嶺冱。
惆悵老大藤,
沈吟屈蟠樹。
卜居意未展,
杖策回且暮。
層巔餘落日,
早蔓已多露。

Phiên âm

Xuất quách miện tế sầm,
Phả trăn đắc vi lộ.
Khê hành nhất lưu thuỷ,
Khúc chiết phương lũ độ.
Tán công thang hưu đồ,
Hảo tĩnh tâm tích tố.
Tạc uổng hà thượng tác,
Thịnh luận nham trung thú.
Di nhiên cộng huề thủ,
Tư ý đồng viễn bộ.
Mân la sáp tiên đăng,
Trắc nghiễn huyễn phản cố.
Yêu cầu dương cương noãn,
Khổ bộ âm lĩnh hỗ.
Trù trướng lão đại đằng,
Trầm ngâm khuất bàn thụ.
Bốc cư ý vị triển,
Trượng sách hồi thả mộ
Tằng điên dư lạc nhật,
Tảo mạn dĩ đa lộ.

Dịch nghĩa

Ra khỏi thành thấy chỏm núi nhỏ,
Vạch gai thành lối đi.
Suối chảy một dòng trôi,
Quanh co nên phải luồn lách.
Ông Tán là loại người thanh thả,
Ưa cảnh tĩnh mịch, lòng thuần phác.
Mắc cái oan xưa nên về vùng ráng cao,
Bàn luận hăng say về cái thú nơi núi non.
Gặp tôi cùng vui vẻ nắm tay,
Đồng lòng cùng đi bộ quãng xa.
Trước hết nắm dây leo xù xì mà leo lên,
Sườn núi nghiêng ngoảnh cổ lại mà nhìn.
Cần được sườn núi phía nam ấm,
Vất vả đi nơi sườn bắc giá đông.
Chần chừ là cái dây đằng già cỗi,
Lừ đừ cây cong trong hố.
Chọn chỗ chưa được vừa lòng,
Chống gậy quay về kẻo trời tối.
Ánh năng thoi thóp còn trên đầu núi,
Cỏ non sớm đã có nhiều sương.

Bản dịch của Phạm Doanh

Khỏi thành thấy núi con,
Vạch gai tìm ra lối.
Suối chảy một dòng xuôi,
Quanh co nhiều khúc nối.
Ông Tán người thảnh thơi,
Ưa tĩnh lòng sáng chói.
Trên mây chuộc oan xưa,
Bên sườn thích tranh cãi.
Vui mừng nắm tay nhau,
Thoả ý cùng đi tới.
Nắm dây trước cố leo,
Đỉnh nghiêng còn ngoái lại.
Cần ở sườn phía đông,
Đỉnh nam băng lặn lội.
Lững lờ dây đằng già,
Lờ đờ cây cong cúi.
Chọn đất ý chưa vừa,
Chống gậy về lúc tối.
Trời chiều vương đỉnh non,
Cỏ non sương như gội.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tây Kỳ thôn tầm trí thảo đường địa, dạ túc Tán công thổ thất kỳ 1