17/10/2021 08:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu Nguyễn

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 07:40

 

Đôi khi lẳng lặng lên ngàn
Hái dăm ba cánh hoa vàng vậy thôi
Lên non rồi nhớ cõi người
Hoàng hoa mấy cánh đã rơi nẻo về
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Lưu Nguyễn