07/07/2022 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông dạ ký Ôn Phi Khanh
冬夜寄溫飛卿

Tác giả: Ngư Huyền Cơ - 魚玄機

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2009 18:59

 

Nguyên tác

苦思搜詩燈下吟,
不眠長夜怕寒衾。
滿庭木葉愁風起,
透幌紗窗惜月沈。
疏散未閒終遂願,
盛衰空見本來心。
幽棲莫定梧桐處,
暮雀啾啾空繞林。

Phiên âm

Khổ tứ sưu thi đăng hạ ngâm,
Bất miên trường dạ phạ hàn khâm.
Mãn đình mộc diệp sầu phong khởi,
Thấu hoảng sa song tích nguyệt trầm.
Sơ tán vị nhàn chung toại nguyện,
Thịnh suy không kiến bản lai tâm.
U thê mạc định ngô đồng xứ,
Mộ tước thu thu không nhiễu lâm.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ngâm dưới đèn khuya hứng đến sân
Giường chăn lạnh thức suốt đêm thâu
Sân buồn gió thổi cây rơi lá
Song biếc trăng chìm ánh lịnh mau
Xa cách chưa nghe tình đến chót
Thịnh suy chỉ thấy dạ ban đầu
Cây ngô chưa định nơi dừng lại
Sẻ liệng rừng chiều chiếp chiếp kêu
Ôn Phi Khanh: tức Ôn Đình Quân 溫庭筠.
Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngư Huyền Cơ » Đông dạ ký Ôn Phi Khanh