07/08/2020 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2018 08:41

 

Ai về gõ nhịp cuối trời
Ta nghe lốc cốc gọi lời viễn du
Từ nơi nào của thiên thu
Hay là từ cõi u mù xa xăm
Phải chăng em trở về thăm
Đàn xưa mòn mỏi còn nằm chơ vơ
Nửa khuya máu dậy trào thơ
Xạc xào lá rụng hững hờ trăng thu
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Vọng