27/09/2022 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân giang khúc kỳ 2
春江曲其二

Tác giả: Trương Trọng Tố - 張仲素

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 14:33

 

Nguyên tác

乘曉南湖去,
參差疊浪橫。
前洲在何處,
霜裏雁嚶嚶。

Phiên âm

Thừa hiểu nam hồ khứ,
Sâm si điệp lãng hoành.
Tiền Châu[1] tại hà xứ,
Sương lý nhạn anh anh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhân buổi sớm xuống hồ nam ngắm
Sóng điệp trùng vây bám thấp cao
Tiền Châu ở tại xứ nào
Nghe trong sương tiếng nhạn gào lẻ đôi
[1] Tên đất, nằm trên bờ Thái Hồ, gần thành Vô Tích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Trọng Tố » Xuân giang khúc kỳ 2