10/02/2023 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bóng giặc

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/09/2020 09:18

 

Hoà bình bướm tụ với ong bay
Lớp lớp vì sao nói đêm ngày
Bóng giặc hung tàn nanh quỷ dữ
Lùa người tan xác khắp Đông Tây.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Bóng giặc