23/09/2021 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương Châu xuân du
襄州春遊

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2014 09:39

 

Nguyên tác

信馬騰騰觸處行,
春風相引與詩情。
等閑遇事成歌詠,
取次沖筵隱姓名。
映柳認人多錯誤,
透花窺鳥最分明。
岑牟單絞何曾著,
莫道猖狂似禰衡。

Phiên âm

Tín mã đằng đằng xúc xứ hành,
Xuân phong tương dẫn dữ thi tình.
Đẳng nhàn ngộ sự thành ca vịnh,
Thủ thứ xung diên ẩn tính danh.
Ánh liễu nhận nhân đa thác ngộ,
Thấu hoa khuy điểu tối phân minh.
Sầm mưu đan giảo hà tằng trước,
Mạc đạo xương cuồng tự Nễ Hành.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Lối dọc đường ngang ngựa đã quen
Tình thơ gió mát cặp hai bên
Tâm nhàn gặp việc thành ngâm vịnh
Hàng rượu quen người dấu họ tên
Dày trúc nhận lầm ông khách lạ
Thưa hoa nhìn rõ bóng chim trên
Mũ mâu áo giảo không hề vận
Sá học anh Hành kẻ sĩ điên
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Tương Châu xuân du