12/08/2022 19:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 1
將赴成都草堂途中有作,先寄嚴鄭公其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/04/2015 22:25

 

Nguyên tác

得歸茅屋赴成都,
直為文翁再剖符。
但使閭閻還揖讓,
敢論松竹久荒蕪。
魚知丙穴由來美,
酒憶郫筒不用酤。
五馬舊曾諳小徑,
幾回書劄待潛夫。

Phiên âm

Đắc quy mao ốc phó Thành Đô,
Trực vị Văn ông[1] tái phẫu phù.
Đãn sử lư diêm hoàn ấp nhượng,
Cảm luân tùng trúc cửu hoang vu.
Ngư tri Bính huyệt do lai mỹ,
Tửu ức Bì đồng bất dụng cô.
Ngũ mã cựu tằng am tiểu kính,
Kỷ hồi thư tráp[2] đãi tiềm phu.

Dịch nghĩa

Tôi được trở về với căn nhà cỏ nơi Thành Đô,
Chính là nhờ Văn ông được lại bổ nhiệm.
Đã khiến cho nơi quê mùa mà được gọi cho ban chức tước,
Dám bàn về thông trúc (vườn tược) đã bỏ hoang phế lâu ngày.
Với cá, nếu biết nó từ hang núi Đại Bính là loại cá ngon rồi,
Về rượu nên nhớ khi nấu có ống trúc xứ Bì thì khỏi cần để qua đêm cho cô đặc lại.
Xe năm ngựa xưa từng quen đường hẻm,
Mấy thuở mà thùng thư lại đưa tới cho kẻ náu mình.

Bản dịch của Phạm Doanh

Được về nhà cỏ chốn Thành Đô,
Do việc Văn ông lại phái vô.
Gọi chốn quê mùa ban chức tước,
Lại bàn thông trúc bỏ hoang vu.
Cá từ hang Bính, cần chi nói,
Rượu gốc ống Bì, lọ phải cô.
Xe lớn đã từng quen lối hẹp,
Mấy đời lão hủ được văn thư!
(Năm 764)

[1] Người thời Tây Hán, tính hiếu học, cuối đời Cảnh Đế coi Thục quận, lập trường học, xiển lễ nghi, văn hoá vùng Thục phát triển mạnh. Ở đây chỉ Nghiêm Vũ.
[2] Công văn, thư từ việc công.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tương phó Thành Đô thảo đường đồ trung hữu tác, tiên ký Nghiêm Trịnh công kỳ 1