13/08/2020 00:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô Xuân mà đi chợ Hạ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 16:14

 

Cô Xuân mà đi chợ Hạ
Mua một con cá thu về chợ hãy còn đông
Trai nam nhi đối đặng thiếp theo không chàng về
- Trai thanh nam ngồi hàng thuốc bắc
Gái đông sàng cảm bệnh lầu tây
Hai ta tình nặng nghĩa dầy
Đối ra đáp được lúc này tính sao
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cô Xuân mà đi chợ Hạ