06/07/2022 07:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô đồng ảnh
梧桐影

Tác giả: Lã Nham - 呂巖

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2005 16:08

 

Nguyên tác

落日斜,
秋風冷。
今夜故人來不來,
教人立盡梧桐影。

Phiên âm

Lạc nhật tà,
Thu phong lãnh.
Kim dạ cố nhân lai bất lai?
Giao nhân lập tận ngô đồng ảnh.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Bóng ác tà
Gió thu lạnh
Chẳng biết cố nhân đêm đến không?
Ngô đồng đứng đợi trăng nghiêng bóng
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Nham » Ngô đồng ảnh