09/02/2023 20:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí thuỷ thanh đình
戲水蜻蜓

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2020 17:12

 

Nguyên tác

飄然塵網不相侵,
異景無心卻有心。
脚底煙波饒勝跡,
眼前風浪好知音。
魚龍會上春多少,
鷗鷺群中興淺深。
料想鴻風遭際會,
區區小樂出千尋。

Phiên âm

Phiêu nhiên trần võng bất tương xâm,
Dị cảnh vô tâm khước hữu tâm.
Cước để yên ba nhiêu thắng tích,
Nhãn tiền phong lãng hảo tri âm.
Ngư long hội thượng xuân đa thiểu,
Âu lộ quần trung hứng thiển thâm.
Liệu tưởng hồng phong tao tế hội,
Khu khu tiểu lạc xuất thiên tầm.

Dịch nghĩa

Phơi phới ngoài vòng, lưới trần chẳng thể làm gì,
Đối với cảnh lạ, dường như không để ý mà lại là chú ý.
Khói nước dưới chân, thừa thãi cảnh lạ,
Sóng gió trước mắt là bạn tri âm.
Trong hội rồng mây cá nước thú xuân nhiều ít,
Giữa đàn cò vạc thong dong, hứng khởi nhạt nồng.
Mong tưởng gặp trận gió lớn là thời vận tốt.
Chỉ một cuộc vui nhỏ ấy cũng vượt khỏi nghìn tầm.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Lưới trần không vướng, hứng càng dâng,
Cảnh lạ vô tình mà chú tâm.
Khói sóng dưới chân thừa cảnh lạ,
Phong ba trước mắt thảy tri âm.
Cá rồng đắc ý xuân nhiều ít,
Cò vạc thong dong hứng bổng trầm.
Ước được gió to thời vận tốt,
Chút vui cũng vượt khỏi nghìn tầm.
Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Hí thuỷ thanh đình