26/09/2022 20:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạ cốt hành
呀鶻行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 16:22

 

Nguyên tác

病鶻孤飛俗眼醜,
每夜江邊宿衰柳。
清秋落日已側身,
過雁歸鴉錯回首。
緊腦雄姿迷所向,
疏翮稀毛不可狀。
強神迷復皂雕前,
俊才早在蒼鷹上。
風濤颯颯寒山陰,
熊羆欲蟄龍蛇深。
念爾此時有一擲,
失聲濺血非其心。

Phiên âm

Bệnh cốt cô phi tục nhãn xú,
Mỗi dạ giang biên túc suy liễu.
Thanh thu lạc nhật dĩ trắc thân,
Quá nhạn qui nha thố hồi thủ.
Khẩn não hùng tư mê sở hướng,
Sơ cách hi mao bất khả trạng.
Cường thần mê phục tạo điêu tiền,
Tuấn tài tảo tại thương ưng thượng.
Phong đào táp táp hàn sơn âm,
Hùng bi dục trập long sà thâm.
Niệm nhĩ thử thì hữu nhất trịch,
Thất thanh tiễn huyết phi kỳ tâm.

Dịch nghĩa

Con chim cắt bay một mình, con mắt lờ đờ xấu xí,
Hằng đêm về đậu nơi cây liễu già bên sông.
Buồi chiều mùa thu trong, mà thân đã co ro rồi,
Chim nhạn bay qua, con quạ về tổ cũng chẳng hề quái cổ nhìn.
Trí nhanh, dáng mạnh đi lạc đâu mất rồi,
Cánh xơ xác, lông trụi không ra hình thù gì.
Với dáng oai nghiêm đã làm cho chim ó đen trước mặt kính nể,
Nhờ tài cao mà sớm vượt lên trên cả chim ưng xanh.
Gió với sóng rầm rầm nơi phía nam núi,
Báo beo muốn trốn, rồng rắn ẩn sâu.
Lúc này mong mày tung ra một chưởng,
Hét lớn, máu đổ, chẳng phải lòng của nó nữa.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cắt ốm lẻ loi mắt thịt méo,
Hằng đêm bên bến nương liễu héo.
Trời thu, ngày tối, thân co ro,
Nhạn qua, quạ lại, đầu vẫn ngoẹo.
Trí nhanh, dáng mạnh mất đâu rồi,
Lông cánh xơ xác trông thật tồi.
Trước mặt ó đen gờm vẻ mạnh,
Sớm vượt ưng xanh bởi có tài.
Sóng gió rầm rập bên sườn non,
Gầu beo muốn trốn, rồng rắn chuồn.
Mong mày lúc này tung một chộp,
Hét vang, máu đổ, lòng chẳng còn.
(Năm 768)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nhạ cốt hành