04/08/2020 18:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử - Phạm Lãi
詠史-範蠡

Tác giả: Hà Ngô Sô - 何吾騶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 17:34

 

Nguyên tác

槜李茫茫沒霸圖,
扁舟清夢幾時蘇。
可知廿載艱危日,
一片春心在五湖。

Phiên âm

Tuy Lý[1] mang mang một bá đồ,
Biển chu thanh mộng kỷ thời tô.
Khả tri chấp tải[2] gian nguy nhật,
Nhất phiến xuân tâm tại Ngũ Hồ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bá đồ tiêu mịt mờ Tuy Lý,
Tỉnh giấc mơ thuyền nhỏ khi nào.
Hai mươi năm trải gian lao,
Lòng xuân một mảnh Ngũ Hồ thong dong.
[1] Tên đất nơi Câu Tiễn và Phạm Lãi đánh bại quân Ngô, sau tiến lên vây Ngô vương tại Cô Tô. Thành Tuy Lý nằm phía tây nam Gia Hưng, Ngô Quận (nay thuộc Gia Hưng, Chiết Giang).
[2] 20 năm từ lúc Phạm Lãi cùng Câu Tiễn làm tù binh tại đất Ngô, nằm gai nếm mật, rồi sau được thả về, quyết hưng binh đánh Ngô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Ngô Sô » Vịnh sử - Phạm Lãi