23/01/2022 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn vân sơn nguyệt (Nghĩ tăng Vô Dĩ dữ Hàn Than ngâm vịnh Lệ Kỳ sơn cảnh)
山雲山月(擬僧無已與寒灘吟詠麗奇山景)

Tác giả: Nguyễn Dữ - 阮與

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2011 21:01

 

Nguyên tác

隱隱林稍迥,
連空灝氣浮。
銜山銀鏡缺,
隔霧玉盆收。
影落松關靜,
涼回竹院幽。
清光隨處有,
何必上南樓。

Phiên âm

Ẩn ẩn lâm sao quýnh,
Liên không hạo khí phù.
Hàm sơn ngân kính khuyết,
Cách vụ ngọc bồn thu.
Ảnh lạc tùng quan tĩnh,
Lương hồi trúc viện u.
Thanh quang tùy xứ hữu,
Hà tất thượng Nam lâu.

Dịch nghĩa

Lờ mờ cây rừng xa thẳm
Khí hùng tráng toả đầy trời
Ngậm núi gương bạc khuyết
Cách mù chậu ngọc mờ
Bóng chiều xế, cửa thông vắng vẻ
Khí mát về, nhà trúc thâm u
Vẻ trong sáng nơi nào cũng có
Cần gì phải lên lầu Nam

Bản dịch của Lê Thước

Thấp thoáng rừng xa thẳm
Khí hùng tráng toả mù
Núi ngậm vành trăng khuyết
Sương che chậu ngọc mờ
Cửa thông chiều thanh vắng
Nhà trúc mát thâm u
Nơi nào chả trong sáng
Hà tất tới Nam lâu
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Dữ » Sơn vân sơn nguyệt (Nghĩ tăng Vô Dĩ dữ Hàn Than ngâm vịnh Lệ Kỳ sơn cảnh)