24/07/2024 22:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam niên biệt
三年别

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2005 03:07

 

Nguyên tác

悠悠一別已三年,
相望相思明月天。
腸斷青天望明月,
彆來三十六回圓。

Phiên âm

Du du nhất biệt dĩ tam niên,
Tương vọng tương tư minh nguyệt thiên.
Trường đoạn thanh thiên vọng minh nguyệt,
Biệt lai tam thập lục hồi viên.

Dịch nghĩa

Từ ngày xa cách đến nay đã ba năm dằng dặc
Trông nhau nhớ nhau dưới bầu trời trăng sáng
Đứt ruột trông vầng trăng sáng trên trời xanh
Từ xa nhau đến nay đã ba mươi sáu lần (trăng) tròn.

Bản dịch của Tản Đà

Xa nhau một chuyến, ba năm;
Ngóng nhau chung bóng trăng rằm nhớ nhau.
Trời xanh, trăng sáng lòng đau,
Ba-mươi-sáu độ trước sau trăng tròn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tam niên biệt