07/12/2021 20:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nắng Ba Đình

Tác giả: Nguyễn Phan Hách

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/07/2015 22:24

 

Nắng Ba Đình mùa thu
Thắm vàng trên lăng Bác
Vẫn trong vắt bầu trời
Ngày Tuyên ngôn độc lập

Ta đi trên quảng trường
Bâng khuâng như vẫn thấy
Nắng reo trên lễ đài
Có bàn tay Bác vẫy

Ấm lòng ta biết mấy
Ánh mắt Bác nheo cười
Lồng lộng một vòm trời
Sau mái đầu của Bác...
Nguồn: SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phan Hách » Nắng Ba Đình