30/09/2022 00:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu sở tư kỳ 3
有所思其三

Tác giả: Đào Tấn - 陶晉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2014 15:46

 

Nguyên tác

青鳥高雲間,
錦書何時還。
君心雖匪石,
有恐凋朱顏。

Phiên âm

Thanh điểu cao vân gian,
Cẩm thư hà thì hoàn.
Quân tâm tuy phỉ thạch,
Hữu khủng điêu chu nhan.

Dịch nghĩa

Trời cao chim xanh bay
Thư gấm chừng nào gởi về
Lòng tuy không phải là sắt đá
Chỉn e nét son hao gầy

Bản dịch của Minh Quang, Xuân Diệu

Chim xanh tít tầng mây
Mong thư gấm về đây
Lòng tuy không phải đá
Nét son e lợt phai
Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tấn » Hữu sở tư kỳ 3