13/04/2021 23:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 94

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2020 19:37

 

Đạo đức vui thay miễn khó khăn,
Quyền môn chốn ấy biếng bon chen.
Say phong nguyệt, trà ba chén,
Thú thanh nhàn, lều một căn.
Quét cửa kho, chờ khách đến,
Trồng cây đức, để con ăn.
Được thua phú quý dầu thiên mệnh,
Bới móc[1] làm chi cho nhọc nhằn.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Mạn thuật 5 của Nguyễn Trãi, chỉ khác một số chữ, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Nói lên những điều xấu, thói hư của người khác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 94