20/10/2021 15:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh bình nhạc - Độc túc Bác Sơn Vương thị am
清平樂-獨宿博山王氏庵

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2007 19:01

 

Nguyên tác

遶床飢鼠,
蝙蝠翻燈舞。
屋上松風吹急雨,
破紙窗間自語。

平生塞北江南,
歸來華髮蒼顏。
布被秋宵夢覺,
眼前萬里江山。

Phiên âm

Nhiễu sàng cơ thử,
Biển bức phiên đăng vũ.
Ốc thượng tùng phong xuy cấp vũ,
Phá chỉ song gian tự ngữ.

Bình sinh tái bắc giang nam,
Quy lai hoa phát thương nhan.
Bố bị thu tiêu mộng giác,
Nhãn tiền vạn lý giang san.

Dịch nghĩa

Chuột đói chạy quanh giường,
Con dơi nhào múa trước đèn.
Trên nóc nhà gió ở cây thông thổi vào trận mưa dữ,
Mảnh giấy rách dán khe cửa sổ, nói một mình.

Cuộc đời lúc ở ải bắc, lúc ở sông nam,
Trở về mái tóc đốm bạc. da mặt đã già.
Đên thu đắp chiếc chăn vải, giấc mơ chợt tỉnh,
Trước mắt sông núi vạn dặm.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Quanh giường chuột đói,
Bên đèn giơi múa rối.
Đầu nhà thông reo, mưa gió xối,
Khe cửa giấy rách thầm thì nói.

Cuộc đời ải bắc sông nam,
Trở về mái tóc hoa râm.
Chăn mỏng, đêm thu tỉnh giấc,
Mắt nhìn vạn dặm giang san.
Bác Sơn ở Giang Tây.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Thanh bình nhạc - Độc túc Bác Sơn Vương thị am