23/05/2024 15:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong tâm hồn người

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2008 08:02

 

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Một thế kỷ trong tâm hồn người
Không tổ quốc
Không bạn bè
Không con đường cho ta lựa chọn

Thật đắm say
Một miền bóng tối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Trong tâm hồn người