20/07/2024 14:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ gian xa hành y Vũ Công bộ vận
夜間車行依武工部韻

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/06/2024 00:26

 

Nguyên tác

軿乘南回客路迢,
秋懷輾轉度寒宵。
四更公驛催征轡,
十里樵樓靜戍刁。
風引鸞鈴聲細細,
露侵裘縟夢寥寥。
龜繇且喜符元吉,
故國雲山候返軺。

Phiên âm

Bình thặng nam hồi khách lộ thiều,
Thu hoài triển chuyển độ hàn tiêu.
Tứ canh công dịch thôi chinh bí,
Thập lý tiều lâu tĩnh thú điêu.
Phong dẫn loan linh[1] thanh tế tế,
Lộ xâm cầu nhục mộng liêu liêu.
Quy diêu thả hỉ phù nguyên cát[2],
Cố quốc vân sơn hậu phản diêu.

Dịch nghĩa

Cỗ xe về phương nam, đường khách vời vợi,
Tình thu trăn trở qua đêm lạnh.
Canh tư, trạm công giục giã cương ngựa,
Mười dặm, chòi canh lặng thinh tiếng mõ gác.
Gió đưa chuông loan, tiếng vang nhè nhẹ,
Móc thấm áo nệm da, chiêm bao quạnh hiu.
Hãy mừng việc bói rùa hợp điềm tốt lành,
Mây núi cố quốc chờ xe sứ thần trở về.
Vũ Công bộ tức Vũ Huy Tấn.

[1] Xe sứ thường treo cái chuông bên cạnh, khi xe đi chuông kêu nghe hay như tiếng chim loan.
[2] Nguyên chú: “Lúc chuẩn bị hành lý ở Thăng Long, tôi có đến Văn Miếu gieo quẻ bói, bói được quẻ Hoán. Lời quẻ Hoán nói: Khi chia tay thì tốt.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Dạ gian xa hành y Vũ Công bộ vận