23/05/2024 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây sáo sậy
갈대

Tác giả: Shin Kyung-rim - 신경림

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2008 08:23

 

Nguyên tác

언제부턴가 갈대는 속으로
조용히 울고 있었다.

그런 어느 밤이었을 것이다. 갈대는
그의 온몸이 흔들리고 있는 것을 알았다.

바람도 달빛도 아닌 것,
갈대는 저를 흔드는 것이 제 조용한 울음인 것을
까맣게 몰랐다.

- 산다는 것은 속으로 이렇게
조용히 울고 있는 것이란 것을
그는 몰랐다.

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Đã có những tháng năm cây sáo ậy từng than khóc âm thầm
Rồi một đêm nó nhận ra lòng nó rung lên bất tận

Nó không phải ngọn gió, không phải vầng trăng
Nó hoàn toàn nhận ra nó chính là cây sáo
Sự than khóc âm thầm làm nó rung lên

Vầ nó nhận ra cuộc sống chính là
Khóc âm thầm lặng lẽ ở bên trong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Shin Kyung-rim » Cây sáo sậy