21/05/2022 07:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gởi gắm

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2016 18:24

 

Thu về cuốn nhẹ lá bay theo
Gửi gắm cho nhau chỉ bấy nhiêu
Thu nhé xin đừng nhanh dứt nẻo
Đi rồi nào biết ngỏ cùng ai
31-8-1998

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Gởi gắm